Obszar praktyki

  • sprawy rodzinne (rozwody, podziały majątku wspólnego małżonków, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, alimenty)
  • sprawy karne (sprawy znęcania się nad rodziną, inne sprawy z użyciem przemocy, sprawy dotyczące naruszenia wolności seksualnej po stronie oskarżonych i pokrzywdzonych)
  • sprawy odszkodowawcze (uszkodzenie ciała, naruszenie dóbr osobistych)
  • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
  • sprawy rzeczowe (eksmisja, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności)
  • sprawy windykacyjne (dochodzenie należności, pomoc w restrukturyzacji zadłużenia)
  • sprawy pracownicze (niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie, wynagrodzenie)
  • sprawy administracyjne (nieruchomości, proces budowalny, spory z samorządami)
  • obsługa małych i średnich przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego, sporządzania umów, umów o pracę, regulaminów, ochrony danych osobowych
  • załatwianie różnego rodzaju skomplikowanych spraw wymagających udziału profesjonalnego pełnomocnika, konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, między wspólnikami, małżonkami, prowadzenie mediacji i negocjacji