O mnie

Adwokat Andrzej Gąsiorowski – Izba Adwokacka w Warszawie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego.

Doświadczenie prawnicze łączy z rozległym doświadczeniem zawodowym
zdobywanym na stanowiskach menedżerskich w firmach państwowych i prywatnych różnych
branż.

Obszar specjalizacji to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa
pracy, prawa administracyjnego, obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw, a przede
wszystkim skomplikowane sprawy z zakresu prawna karnego.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych zarówno po stronie
wierzyciela, jak i dłużnika, spraw administracyjnych związanych z nieruchomościami, spraw
rozwodowych i spraw z zakresu kontaktów z dziećmi.

Szczególne obszary specjalizacji to ochrona informacji, ochrona danych osobowych, ochrona
osób i mienia, audyty, plany i opinie prawne z zakresu bezpieczeństwa.